Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Privacy statement

Wie zijn we?

SEC professionals B.V. is gevestigd in Utrecht aan de Computerweg 22. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze kandidaten, flexmedewerkers, opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw gegevens.

Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer wij jou voorstellen bij een opdrachtgever.
Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte, dan zorgen wij ervoor dat passende waarborgen zijn voor de bescherming van jouw gegevens. Informatie over deze passende waarborgen kun je via de contactgegevens onderaan dit privacy statement vinden.


Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

 • Wij verwerken jouw gegevens vanaf het moment dat je:
 • één van onze websites bezoekt;
 • je aanmeldt voor een event;
 • jouw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld door een account aan te maken;
 • gebruikmaakt van onze dienstverlening.

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.

Wat doen we met jouw gegevens?

Dat hangt ervan af hoe wij jou kennen. Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij andere gegevens dan wanneer je bij ons werkzaam bent. In onderstaand overzicht hebben we hier rekening mee gehouden. Het kan dus zo zijn dat meerdere categorieën op jou van toepassing zijn. Daarnaast informeren we je ook hoe we met jouw gegevens omgaan in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer je een event bezoekt.

Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw toestemming. Mocht je geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou leveren.

Ik bezoek de website

Als bezoeker van onze website kennen wij jou niet bij naam, maar verwerken we wel persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer je ons een vraag stelt via een formulier, maar ook je IP-adres behandelen we als persoonsgegeven.

 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.

Ik ben een contactpersoon van een opdrachtgever, leverancier of andere relatie

Om onze dienstverlening af te stemmen op jouw behoefte en om een mogelijke samenwerking aan te gaan, slaan wij persoonsgegevens van jou op.

 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.
 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 12 maanden.
 • In de afhandeling van claims is het noodzakelijk om de relevante persoonsdata te gebruiken en te bewaren voor zolang relevant.
 • Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, werknemers en kandidaten.
 • Om onze geleverde diensten te factureren en te verantwoorden, verwerken wij relevante gegevens.
 • Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op.
 • Voor juridische doeleinden kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.
 • Om te meten hoe klanten onze diensten ervaren en gebruiken voeren we onderzoeken en enquêtes uit.
 • Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening. Wij rapporteren hierover naar opdrachtgevers. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk, soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je niet herkend kunt worden.

Ik zoek werk

Zodra je jouw gegevens achterlaat op onze website, of via een andere weg onze hulp inschakelt bij het vinden van een baan, verwerken wij de volgende gegevens:

Wanneer je solliciteert op een functie of een account voor jezelf aanmaakt op onze website, creëren wij een profiel voor jou. In dit profiel worden alle relevante gegevens voor jouw sollicitatie, zoals kennis en vaardigheden, opgeslagen. Hiermee kunnen we jouw sollicitatie beoordelen. Wij bewaren deze gegevens totdat de procedure is afgerond. Daarna gebruiken we deze gegevens, indien je hier toestemming voor geeft, nog 1 jaar om voor jou op zoek te gaan naar een passende baan.

 • Als onderdeel van je sollicitatieprocedure vragen wij referenties op bij de door jouw aangeleverde contactpersonen. We bewaren deze gegevens zolang de procedure loopt of tot 1 jaar na jouw toestemming.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.
 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.
 • In de afhandeling van claims is het noodzakelijk om de relevante persoonsdata te gebruiken en te bewaren voor zolang relevant.
 • Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, werknemers en kandidaten.
 • Voor juridische doeleinden kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.
 • Om te meten hoe jij onze diensten ervaren en gebruiken voeren we onderzoeken en enquêtes uit.

Ik werk als zzp’er

Wanneer je als zzp’er een opdracht via ons hebt aangenomen verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de factuur.

 • Omdat je via ons werkt slaan wij je persoonsgegevens op. Dit doen we om contractuele afspraken na te komen. Als wij dit wettelijk verplicht zijn delen we deze gegevens met overheidsinstanties. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je dienstverband.
 • Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, werknemers en kandidaten.
 • Om jouw factuur uit te kunnen betalen, verwerken wij jouw factuur- en bankgegevens. Deze gegevens slaan wij 7 jaar op vanwege wettelijke verplichtingen.
 • Voor het afhandelen van zakelijke declaraties hebben wij je contact- en bankgegevens nodig. Dit doen we om contractuele verplichtingen na te komen. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je dienstverband.
 • In de afhandeling van claims is het noodzakelijk om de relevante persoonsdata te gebruiken en te bewaren voor zolang relevant.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging.
 • Om onze facturen te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers en om te voldoen aan contractuele verplichtingen, houden wij een urenadministratie bij. Wij gebruiken daarbij jouw persoonsgegevens. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Als je een zakelijke laptop en/of mobiele telefoon van ons gebruikt, slaan wij je persoonsgegevens op. We bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het einde van je contract.
 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 12 maanden.
 • Om onze geleverde diensten te factureren en te verantwoorden, verwerken wij relevante gegevens.
 • Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op.
 • Om de toegang tot onze systemen te beveiligen, slaan wij jouw gebruikersnaam, zakelijke contactgegevens en de organisatie waar je voor werkt, op. Gegevens over de activiteiten die je uitvoert, slaan we maximaal 12 maanden op.
 • Om van elkaar te leren en samen te werken bieden we mogelijkheden aan voor interne kennisdeling. Je naam, contactgegevens en functie worden dan gedeeld.
 • Voor juridische doeleinden kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.
 • Om te meten hoe klanten onze diensten ervaren en gebruiken voeren we onderzoeken en enquêtes uit.
 • Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening. Wij rapporteren hierover naar opdrachtgevers. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk, soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je niet herkend kunt worden.
 • Voor de veiligheid maak je gebruik van een toegangspas. We bewaren deze gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van maximaal 12 maanden.
 • Om je in te zetten bij een opdrachtgever en eventueel via een tussenpartij, slaan wij een aantal relevante gegevens van je op. Als het nodig is, delen wij deze gegevens met een tussenpartij en/of opdrachtgever. We slaan je gegevens op tot 7 jaar na het einde van je contract.
 • Zodra je aan de slag gaat delen wij informatie over jou met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld om een toegangspas voor je aan te maken of de juiste maat werkkleding klaar te leggen. Per opdrachtgever kan dit verschillen.
  • Om je factuur uit te betalen houden we een urenadministratie bij. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken wel gebruik van processen waarin geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt. Deze besluitvorming is gebaseerd op interesses en website gebruik en is voor ons van belang om je zo gericht mogelijk te informeren. De mogelijke gevolgen van de besluitvorming zijn dat we contact met u opnemen. Indien je van mening bent dat de wijze waarop deze besluitvorming tot stand komt nadelige gevolgen voor je heeft, neem dan contact op met SEC Professionals. Het is immers nooit onze bedoeling om je op enige wijze onjuist te behandelen.

Toestemming

Heb je (uitdrukkelijke) toestemming verleend om jouw gegevens te mogen verwerken? Dan heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Let op: indien je je toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met jouw toestemming rechtmatig.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om:

 • te weten welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben;
 • je persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;
 • een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • ons te vragen jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
 • bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op jou heeft;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Over dit privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd opvragen.

Deze versie is gemaakt op 1 juli 2021

Heb je een vraag of verzoek?

Heb je een vraag over de veiligheid van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek doen? Neem dan contact met ons op via e.vanderborn@secprofessionals.nl of c.spiekhout@secprofessionals.nl.

Datalek melden

Denk je dat je een zwakke plek in een van onze websites of systemen hebt gevonden? Of is er inbreuk gedaan op de beveiliging van persoonsgegevens? Neem dan contact op met Esther van der Born of Clarine Spiekhout, Managing partners van SEC Professionals. Wij vragen je deze informatie niet verder te verspreiden en er mede zorg voor te dragen dat de impact voor betrokkenen zo klein mogelijk blijft.

 

Vrijblijvend kennismaken?

Clarine Spiekhout
Managing Partner
T: +31611702992
Mail mij
Linkedin

Esther van der Born
Managing Partner
T: +31654385997 
Mail mij
Linkedin

“Met een glimlach op weg naar werk,
dat is ons doel voor jou als payroll professional.”

Voor payroll professionals en opdrachtgevers

Wij vervullen payroll vacatures, maar gaan bovenal relaties aan. We willen weten wat jou als payroll specialist of -manager drijft, wie je bent en waar je enthousiast van wordt. Doordat we onze opdrachtgevers ook goed (en vaak al járen) kennen, weten we hierdoor een perfecte match tot stand te brengen. Wij zijn er om jouw ambities als (interim) payroll specialist en -manager waar te maken!

 1. Voor opdrachtgevers
 2. Voor professionals